Fosfatlama Nedir?

Fosfatlama nedir? Fosfatlama, demir ve çelik gibi metal malzemelere uygulanan asidik değerdeki kimyasal ile metalin reaksiyonu sonucunda ortaya çıkan kaplamaya fosfatlama denir. Fosfatlama işlemi genel olarak metalleri korozyondan koruma tedbirinin yanında yapılacak olan boyanın yada kaplamanın yüzeye daha iyi tutunması için metallerin yüzeyine daldırma, silme, spreyleme banyolarında ön işlem olarak uygulanır. Yapılan işlem, bir bileşenin seyreltik bir çözelti içerisine daldırılmasını içerir. İşlem sonrasında demir ya da çelik malzeme üzerinde mikroskobik fosfat kristalleri oluşur. Fosfat tabakası üzerinde yer alan kristaller, demir, çinko ve mangan içerir. Fosfatlama işlemi genel olarak dökme demir, alaşımlı çelik ve karbon çelik içeren malzemelere uygulanır. Kaplama oluşturulurken fosforik asit içerisinde bir demir, çinko ya da manganez içeren fosfat tuzu katkılı çözeltiden yararlanılır. Çözeltinin, malzemenin alt tabakasına püskürtülmesi ya da alt tabakanın çözelti içine daldırılması metodu ile işlem yapılır.

Fosfatlama Nedir?